Op deze website kunt u de agenda en de verslagen terugvinden van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Kortemark. Daarnaast vindt u hier ook de besluitenlijsten terug van het  college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de burgemeester en de voorzitter van het vast bureau.

De agenda’s worden telkens 8 dagen voor de vergadering bekend gemaakt. De notulen van de openbare vergadering kunt u raadplegen na goedkeuring van de notulen door de raad.

Een audio-opname is eveneens te raadplegen via volgende link: https://www.kortemark.be/

Het raadplegen van de agenda’s, verslagen en besluitenlijsten is mogelijk via de kalender of de pagina voor het zoeken.

Voor hulp of extra informatie kan u ons contacteren via bestuursadministratie@kortemark.Be

Overeenkomstig artikel 287 van het decreet over het lokaal bestuur kunt u klacht indienen tegen een beslissing bij de toezichthoudende overheid, zoals vermeld in artikel 326 van de decreet over het lokaal bestuur. https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer